X
X
image

TÁI TẠO LẠI TỰ NHIÊN

Máy trợ thính Pure 312 Nx từ Signia.
Giải pháp nhỏ gọn nhất để trải nghiệm giọng nói tự nhiên của bạn và giải trí không dây

Khám phá Pure 312 Nx
image

TÁI TẠO LẠI TỰ NHIÊN

Máy trợ thính Pure 13 Nx từ Signia.
Nghệ sỹ mạnh mẽ với trải nghiệm giọng nói tự nhiên của bạn và thời gian kết nối không dây dài nhất

Khám phá Pure 13 Nx
image

TÁI TẠO LẠI TỰ NHIÊN

Máy trợ thính Motion 13 Nx từ Signia.
Linh động cho một trải nghiệm giọng nói của bạn tư nhiên và giải trí không dây

Khám phá Motion 13 Nx

Your individual solution – choose your way!

REPLICATING NATURE.

The new hearing aids from Signia

Pure 312 Nx

The smallest solution for a natural sounding own voice and direct streaming.

Discover

Pure 13 Nx

Strong performers for a natural sounding own voice and the longest streaming time.

Discover

Motion 13 Nx

The flexible fit for a natural sounding own voice and direct streaming.

Discover

Signia Hearing Aids.

Signia hearing aids deliver the sound that nature intended.

Discover

myHearing App.

The hearing care professional in your pocket.

Discover

Tune out tinnitus

Unique therapies for lasting relief.

Discover

Blog

Bạn đã chuẩn bị cho mùa lễ hội chưa?

Hãy mang theo nút tai của bạn lần tới khi bạn đi dự hòa nhạc hay đi bar. Sử dụng nút tai trong suốt quá trình tiếp xúc với các âm thanh giải trí sẽ giúp phòng ngừa hiệu quả vấn đề mất thính lực tạm thời.

Đọc thêm