X
Lắng nghe những sắc màu của âm thanh với Máy Trợ Thính Signia. Cùng khám phá thương hiệu Signia và dải sản phẩm và dịch vụ đa dạng của chúng tôi

Để tìm hiểu toàn bộ các sản phẩm của Signia, hay thăm trang web của khu vực Đông Nam Á.

Tìm hiểu thêm. Discover more on Signia SEA

REPLICATING NATURE.
Motion Charge&Go.

The most natural own voice with the convenience of wireless rechargeability in a strong housing.

Discover Motion Charge&Go Nx on Signia SEA

REPLICATING NATURE.
Insio Nx.

The Bluetooth enabled in-the-ear hearing aids for best speech comprehension.

Discover Insio Nx on Signia SEA

Sự lựa chọn là của bạn – hãy lựa chọn!

 

Đã có kinh nghiệm?

Bạn có phải là người đã quen đeo máy trợ thính?

Thêm nhiều hơn