X
header one

Bảng tổng hợp này chỉ ra phụ kiện nào tương thích với máy trợ thính nào. Dựa trên đó bạn có thể tối ưu hóa khả năng nghe và sự tiện dụng.

Máy trợ thính Các bộ tryền dẫn tín hiệu Điều khiển từ xa Đế sạc CROS/BiCROSA

StreamLine TV

StreamLine Mic

easyTek

TV Transmitter/
VoiceLink

miniPocket

easyPocket

eCharger

CROS Pure

Pure 312 Nx
Pure 13 Nx
Motion 13 Nx
Ace primax
Pure 13 BT primax
Pure primax A
Cellion primax B
Carat primax
Motion SP primax
Motion P primax
Motion SX primax
Motion SA primax
Motion S primax
Silk primax
Insio primax
Motion PX binax
Insio binax
Intuis 3
Orion 2 C C C
Sirion 2
Intuis 2
Prompt
Run

A) không khả dụng với 2px/1px.
B) Sạc không dây.
C) Ngoại trừ RIC10.

MerkenMerken

MerkenMerken