X

Tìm hiểu về Signia - Xem Video Thương hiệu Mới của chúng tôi

Chúng tôi tự hào giới thiệu thương hiệu máy trợ thính Signia mới của chúng tôi! Bạn sẽ nhận thấy chúng mang hai nhãn hiệu: Siemens ở một bên và Signia ở bên kia. Tại sao lại vậy?

Vào đầu năm 2015, Sivantos tách mảng sản xuất máy trợ thính (Siemens Audiology) ra khỏi Siemens để trở thành một công ty tập trung toàn lực cho máy trợ thính mà Werner von Siemens đã sáng chế ra, và kết quả là chúng tôi đã trở thành một tập đoàn chuyên sâu hơn và năng động hơn. Trong năm đầu tiên của sự tồn tại của mình, Sivantos đã chứng kiến một năm thành công hơn bao giờ hết.

Vào đầu năm 2016, công ty đã giới thiệu thương hiệu cao cấp mới của hãng Signia. Để cung cấp cho bạn và các chuyên gia thính học đủ thời gian để quen với thương hiệu mới của chúng tôi, chúng tôi đang sử dụng một chiến lược thương hiệu kép trong vài năm tới.Signia kết hợp truyền thống của chúng tôi về thành tựu thính học với một sự sẵn sàng cho sự phát triển trong tương lai. Tuy nhiên, nhiệm vụ của chúng tôi vẫn không thay đổi: sáng tạo nên một tương lai nghe tốt hơn.Bạn sẽ khám phá ra Signia là hiện thân của tư duy hướng về phía trước, lấy khách hàng làm trọng tâm và lấy chất lượng làm kim chỉ nam.

Điều đó có nghĩa là gì?

Chúng tôi hy vọng bạn sẽ cho chúng tôi biết nếu bạn từng có trải nghiệm khác với các sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi. Cảm ơn bạn!

Hãy xem video giới thiệu thương hiệu Signia mới nhất của chúng tôi và biết chúng tôi hơn một chút nhé.