X

Bạn đã chuẩn bị cho mùa lễ hội chưa?Một nghiên cứu của Hà Lan đã phát hiện ra rằng 42% những người không sử dụng nút bịt tai sẽ bị mất thính lực tạm thời ngay sau khi tiếp xúc với tiếng ồn. Trong số những người sử dụng nút tai thì con số chỉ là 8%. Ngoài ra, chỉ có 12% những người tham gia nghiên cứu đã sử dụng nút bịt tai đã trải qua chứng ù tai sau khi tiếp xúc âm thanh so với 40% những người không sử dụng.

100 db Mức áp suất âm thanh

Nghiên cứu được thực hiện bởi các nhà nghiên cứu từ Trung tâm Y tế Đại học Utrecht, Hà Lan, đã phân công ngẫu nhiên 51 cá nhân ở độ tuổi trung bình 27 năm tham dự một festival âm nhạc ngoài trời ở Amsterdam trong vòng 4,5 giờ và có sử dụng nút bịt tai hoặc không có nút bịt tai. Mức độ áp lực âm thanh trung bình theo thời gian trải nghiệm là 100 dB – mức độ tiếng ồn mà thính giác của chúng ta chỉ được an toàn trong 15 phút trước khi có một nguy cơ đáng kể về việc mất thính giác vĩnh viễn “Nút tai có hiệu quả trong việc ngăn ngừa thính giác tạm thời trong những bữa tiệc âm nhạc độ ồn lớn. Do đó, việc sử dụng nút tai nên được tích cực khuyến khích và tuyên truyền để tránh việc nghe kém gây ra bởi tiếng ồn ” các nhà nghiên cứu lưu ý.

Về nghiên cứu trên

Nghiên cứu được công bố trực tuyến vào tháng 4 năm 2016 trên tạp chí phẫu thuật đầu cổ và tai mũi họng JAMA. Những người tham gia nghiên cứu, đã được tuyển chọn thông qua các phương tiện truyền thông xã hội, đã thực hiện một bài kiểm tra thính giác cơ bản trước buổi hòa nhạc và đã được kiểm tra lại ngay lập tức sau khi buổi biểu diễn để phát hiện ra vấn đề mất thính giác tạm thời.

Nguồn: hear-it.org