X

Sivantos Pte. Ltd.

Quản lý

Eric Bernard, Group Chief Executive Officer, WS Audiology A/S
Henrik Bender, Group Chief Finance Officer, WS Audiology A/S

Địa chỉ chính thức

Công ty Sivantos Pte. Ltd.

18 Tai Seng Street, #08-08
Singapore 539775

Phone:+65 6370 9666
Fax:+65-67738070
customerservice.smi@sivantos.com

RCB No. 198600657G

Địa chỉ văn phòng đại diện tại Việt Nam:

Sivantos Việt Nam Tầng 29, tòa Đông, Tháp Lotte, số 54 Đường Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, T.P Hà Nội

Điện thoại +84 4 3267 3877