X

Sivantos Pte. Ltd.

Quản lý

Jørgen Jensen, Giám đốc điều hành, WS Audiology
Wolfgang Ollig, Giám đốc tài chính, WS Audiology

Địa chỉ chính thức

Công ty Sivantos Pte. Ltd.

18 Tai Seng Street, #08-08
Singapore 539775

Phone:+65 6370 9666
Fax:+65-67738070
customerservice.smi@sivantos.com

RCB No. 198600657G

Địa chỉ văn phòng đại diện tại Việt Nam:

Sivantos Việt Nam Tầng 29, tòa Đông, Tháp Lotte, số 54 Đường Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, T.P Hà Nội

Điện thoại +84 4 3267 3877