X

Thông tin trên trang web này bao gồm các mô tả chung về các lựa chọn kỹ thuật hiện có, không phải lúc nào cũng có trong từng trường hợp cụ thể và có thể thay đổi mà không cần báo trước.

Nhãn hiệu và biểu trưng Bluetooth được sở hữu bởi Bluetooth SIG, Inc. và bất kỳ việc sử dụng các dấu hiệu như vậy của Signia đều thuộc giấy phép. Các thương hiệu và tên thương mại khác là của các chủ sở hữu tương ứng.

Android và Google Play là các nhãn hiệu của Google Inc.
Apple App Store là nhãn hiệu của Apple Inc.

* Nghiên cứu tiến hành tại Đại học Northern Colorado, năm 2015, đã kiểm tra tính hiệu quả của các tính năng mới của primax bằng cách thu thập và phân tích dữ liệu EEG đang diễn ra trong khi các đối tượng thực hiện kiểm tra lời nói. Đối với cả hai tính năng chính của SPEECH và EchoShield, các biện pháp hành vi não khách quan cho thấy giảm đáng kể nỗ lực lắng nghe khi tính năng được kích hoạt.

** Hai nghiên cứu lâm sàng độc lập đã chỉ ra rằng binax thậm chí có thể vượt quá thính giác bình thường trong một số trường hợp nghe đầy thử thách (University of Northern Colorado, năm 2014, Trung tâm Thính học Oldenburg, 2013): Ngưỡng tiếp thu lời nói (SRT) trong các tình huống tiệc cocktail tăng lên 2.9 DB đối với người đeo tai nghe nhẹ đến vừa bằng máy trợ thính Carat binax hoặc thiết bị trợ thính Pure binax với định hướng hẹp, so với những người có thính giác bình thường.