X

Học cách bảo trì máy trợ thính của bạn và sử dụng các ứng dụng và các phụ kiện.

Cách thao tác máy trợ thính RIC (Loa-trong-ống tai)

Cách thao tác máy trợ thính BTE (đeo sau tai) của Signia

Cách thao tác máy trợ thính ITE (đeo trong tai) của bạn

Hướng dẫn thao tác easyTek

Cách sử dụng ứng dụng easyTek App

Cách xử lý bộ thu phát TV của bạn

Cách xử lý miniPocket của bạn